Delmorrazo.com
Conectate al Morrazo
https://www.wellnessparkpharm.com/
Indispensables
Donde ...
Guia
WWW.CANGASNOSEVENDE.COM SIGUE SIN FUNCIONAR01-10-2007
¿Quién impide que podamos visitar la web del Foro Social, www.cangasnosevende.com, para volver a recordar su proyecto para Massó?

INSISTO


COMENTARIOS A ESTA DENUNCIA

RE: WWW.CANGASNOSEVENDE.COM SIGUE SIN FUNCIONAR01-10-2007
igual a web é http://www.cangasnonsevende.org/ xDD

pero tes razón no canto de que non vai..
RE: WWW.CANGASNOSEVENDE.COM SIGUE SIN FUNCIONAR01-10-2007
uyy uyyyyyy como decia el papito de Julito Iglesias esto es raroo raroo rarooooo. Justo ahora y la pagina no se ve ? Ummm que mal pensada soy :P
laura
RE: WWW.CANGASNOSEVENDE.COM SIGUE SIN FUNCIONAR01-10-2007
untaríanlle para que a pechasen,non sei,é unha suposición aquí todo dios ten un precio,ou iso ou senón estará pechada por "causas alleas a nos" e xa está,como un colega meu que tiña un bar e cando a pintaba e collía unha borrachera poñia na porta do bar "fechado por motivos personales"
jajajajaja
RE: WWW.CANGASNOSEVENDE.COM SIGUE SIN FUNCIONAR01-10-2007
Despois da avalancha de e-mails en forosocialpoladefensadopobo@yahoo.es solicitando a información presente en "alternativas viables para O Salgueirón", vémonos obrigados a remitilos ao interesantísimo convenio asinado por Sotelo con Frigoríficos, que podedes atopar en www.colleoquequeiras.com ou ao "ecoloxista" proxecto Foster en www.cortoypego.com ou na propia páxina de Residencial Marina Atlática S.A. ou de Atlantico de Construcciones y Promociones S.L., seguramente moi fáciles de atopar.
forosocialpoladefensadopobo@yahoo.es
RE: WWW.CANGASNOSEVENDE.COM SIGUE SIN FUNCIONAR01-10-2007
Pra estas cousiñas non hai nada mellor e mais efectivo que darlle unha visita a www.archive.org e vualá:

http://web.archive.org/web/20070707050144/http://cangasnonsevende.org/

A falta de pan bos son os arquivos da internet.
p2p
RE: WWW.CANGASNOSEVENDE.COM SIGUE SIN FUNCIONAR01-10-2007
ighual a están arranxando que a que había non había por onde collela jejeje
RE: WWW.CANGASNOSEVENDE.COM SIGUE SIN FUNCIONAR01-10-2007
é certo:
http://web.archive.org/web/20070614124646/www.cangasnonsevende.org/novosalg.html
RE: WWW.CANGASNOSEVENDE.COM SIGUE SIN FUNCIONAR02-10-2007
Tachín!… Y este es, señores el resultado de la lectura continuada del faro de Vigo.
La idiotización del personal, especulando y hablando de lo que no saben.
ay!!! Juan Calvo, Sotelo, Aznar y compañía cuanto daño causan en la inteligencia colectiva.
NO OS CREAIS LO QUE OS CUENTA EL FARO DE VIGO!
A VER CUANDO OS ENTERAIS DE QUE ESTÁN MANIPULANDO LA INFORMACIÓN!!!
LA PAGINA DEL FORO SOLO ESTÁ AFECTADA POR PROBLEMAS CON EL SERVIDOR!!
¡¡¡ A VER SI DEJAMOS DE PARECER BOBOS!!
O, ¿ ES QUE A ESTAS ALTURAS VAMOS A SEGUIRLES LA CORRIENTE A ESTE PAR DE CAIMANES DE LA VERDAD SIN ESCRUPULOS?.
SERVICIO DE ALERTAS DE DEGRADACIÓN MENTAL Y ETICA
02-10-2007
Está ben isto do webarchive
http://web.archive.org/web/20071002075530/
http://www.concellocangas.com/fileadmin/cangas/PXOM/CONVENIO_MASSO.pdf

Lectura recomendada, moi “edificante”, afortunadamente, na estipulación primeira, leemos –sometido á condición da aprobación definitiva do Plan Xeral-.

E despois de ollar como se convenia a mellor maneira de espoliar terreos públicos, camiños e dominio público, ainda miramos algún párrafo tamén interesante:

E) Se o Convenio non chegara a incorporarse ó PXOM por causas
imputables ó Concello de Cangas, este devolverá as cantidades entregadas no
prazo máximo de tres meses dende a entrada en vigor do PXOM. Pola contra,
SE O CONVENIO NON FORA INCORPORADO Ó PXOM POR CAUSA IMPUTABLE Ó PROMOVINTE, PERDERÁ TÓDALAS CANTIDADES ENTREGADAS ATA O MOMENTO.

ADDENDA:
SÉPTIMA.- 1.- Tal e como se reflicte nos antecedentes expositivos do
presente documento, as instalacións e infraestructuras previstas no presente
Convenio para a fronte marítima do ámbito delimitado están indisolublemente
vinculadas á ordenación urbanística que para o mesmo se prevé no Convenio,
de tal xeito que a ordenación prevista só ten sentido coa efectiva
materialización das infraestructuras costeiras, no referente o paseo marítimo,
que terá carácter de proxecto de urbanización, e que dependen da concorrencia e aceptación da administración portuaria.
2.- Ó obxecto de obte-la preceptiva e previa autorización da Autoridade Portuaria de Vigo o presente documento sométese á condición SUSPENSIVA de que as determinacións que no mesmo se conteñen relativas a dominio público portuario sexan aceptadas pola Autoridade Portuaria de Vigo e que se materializará, ben mediante informe favorable previo ó Plan Xeral que incorpore o presente Convenio ou mediante a fórmula que ámbalas administracións estimen axeitada ó caso.
3.- Dado que a preceptiva intervención da autoridade portuaria na execución das infraestructuras citadas debe manifestarse non só mediante a aprobación á ordenación segundo previsto no parágrafo anterior, senon tamén co outorgamento das correspondentes concesións de dominio público portuario ou mediante a ampliación ou modificación das actualmente existentes, as partes intervenientes acordan que as previsións de programación concertadas e as consecuencias legais do incumprimento das mesmas quedan vinculadas á
existencia efectiva de tal dereito real administrativo.
A non ostentación de tal dereito por “Conservas y Frigoríficos del Morrazo S.A.”ou por outro terceiro dentro do ano seguinte ó acordo de aprobación definitiva do Plan Xeral implicará a facultade municipal de proceder á Modificación Puntual do PXOM mediante a variación da ordenación do ámbito ó obxecto de adoptar a ordenación urbanística axeitada á imposibilidade de creación das infraestructuras de paseos costeiras ás que se refire a presente ADDENDA.
A alteración do planeamento indicada no parágrafo anterior non dará lugar a indemnización algunha por reducción do aproveitamento urbanístico.

Isto é cousa de avogados, pero para mín que os que asinaron o convenio ainda teñen que demostrar que cumpriron as cláusulas do mesmo
decepcionado
RE: WWW.CANGASNOSEVENDE.COM SIGUE SIN FUNCIONAR02-10-2007
deixade que flipen coa páxina, se quedan aí cos cornos clavados na porta da web pois que queden canto máis tempo mellor, xa os reseteará J.Melenas ou Sotelo.
;-)
RE: WWW.CANGASNOSEVENDE.COM SIGUE SIN FUNCIONAR02-10-2007
¡Qué decepción!

Como críos caprichosos pillados en falta, los mocosos se revuelven y lanzan pataditas.

Los, otrora, adalides de la transparencia se nos transforman ahora en torpes burócratas guardianes de sus desvelados secretos (gracias p2p).

De manera absurda, se empeñan ahora en ocultar lo que antes, compulsivamente ansiaban trasladar a los cangueses. Protestaron, con razón, cuando se le negó en igualdad de condiciones con Residencial Marina, "a Capela do Hospital". Pero ahora se esconden y esconden su proyecto. ¿Porqué? Todos los sabemos, exceptos los más cortitos que, escasos de imaginación, vuelven a emprenderla con Juan Calvo, Faro de Vigo y los conspiradores judeomasónicos.

¡Vaya papelón están representando algunos en esta comedia bufa!

Muy bien visto por parte de "piscina pública", el asunto de la devolución del dinero adelantado. Si la justicia estableciera que se han cometido ilegalidades, no podría achacársele al concello la suspensión del proyecto Foster.
INSISTO
RE: WWW.CANGASNOSEVENDE.COM SIGUE SIN FUNCIONAR02-10-2007
q verborrea...no hay dios que te aguante en serio
RE: WWW.CANGASNOSEVENDE.COM SIGUE SIN FUNCIONAR02-10-2007
Mirade que tercermundista:
I + O
INNOVACIÓN E OPERATIVIDADE
PROXECTO MULTIEMPRESARIAL DE INNOVACIÓN

Premisas
· Proxectos empresariais de innovación con aplicación operativa a curto e medio prazo
· Proxectos de aplicación exclusiva na beiramar
· Proxectos con vocación de sostibilidade
· Utilización e reacondicionamento de naves e espacios do complexo industrial do Salgueirón con un mínimo de impacto ambiental e máximo respeto as instalacións existentes
Campos operativos
· Acuícola de investigación e producción
o Cría de alevíns
o Producción en tanques en terra
o Producción en xaulas a flote
o Construcción e reparación de xaulas, bateas e embarcacións auxiliares a acuicultura
o Amarre e servicio de embarcacións auxiliares a acuicultura
o Investigación na acuicultura en mar aberto
o Punto de desmbarque e tratamento de productos acuícolas
o Punto de recolleita de residuos da acuicultura
· Investigación e explotación de recursos pesqueiros
o Estudios pesqueiros e planificación extractiva
o Depuración e cetareas
o Punto de desembarque de algas
o Servicio e mantemento de embarcacións
· Control, investigación e rexeneración medioambiental
o Control ambiental
o Limpeza de litoral e fondos. Punto de recolleita de resíduos
o Prevención de desastres. Almacenaxe de medios de emerxencia
o Punto de recolleita de aceites, augas negras e grises
o Punto de recolleita de residuos do Parque Nacional das Illas Atlánticas
o Tratamento de augas residuais urbanas (E.D.A.R.)
· Industria náutica
o Construcción de modelos e moldes de embarcacións de gran tamaño (proxecto en fase de estudio de viabilidade)
o Construcción ou montaxe de embarcacións de poliester de grandes esloras
o Reparación, mantemento e reformas de embarcacións en amplo rango de esloras (megaiates..)
o Carpintería náutica
o Talleres auxiliares a industria náutica
o Empresas de enxeñería, deseño, asesoría, creatividade, comerciais e charter
o Mariña seca
· Punto de embarque de ferry Salgueirón-Bouzas
· Punto de embarque de visitas ó Parque Nacional das Illas Atlánticas
· Centro de actividades subacuáticas. Áula de interpretación da natureza submariña
· Museu da Balea. Embarcación lanzadeira Museu do mar de Alcabre-Museu da Balea
· Centro de recuperación de cetáceos e aves mariñas
· Museu vivo das embarcacións tradicionais
· Instalacións deportivas de vela lixeira, vela tradicional, remo e remo tradicional
· Zonas de reserva natural terrestre, lacustre, intermareal e mariña. Áula de natureza na Lagoa da Congorza
· Espacios verdes, deportivos e recreativos
· Viveiros de especies hortícolas (xa existente)
· Paseos e sendas de beiramar

Comparadeo con ter mil vivendas de luxo a 420.000 euros cada unha e o posto de amarre ao lado a uns módicos 1000 euros o metro cadrado, pequenos salvaxes!
RE: WWW.CANGASNOSEVENDE.COM SIGUE SIN FUNCIONAR02-10-2007
Superade iso INSISTO! non hai nada que ocultar, aí está. Agora seguide cos cornos clavados na porta da web.
;-)
RE: WWW.CANGASNOSEVENDE.COM SIGUE SIN FUNCIONAR02-10-2007
copia copia, non se che escape nada eh? rápido! que o sacan copia rápido!
jejej ;-)
RE: WWW.CANGASNOSEVENDE.COM SIGUE SIN FUNCIONAR02-10-2007
uaf! mucho afán de protagonismo a la vista.
eto no e bueno!
celestio
RE: WWW.CANGASNOSEVENDE.COM SIGUE SIN FUNCIONAR02-10-2007
xa estamos coa psicoloxía de saldo, protagonismo de qué? piden info, non atopan info, dásellle máis do que piden, todo anónimo de la hostia, protagonismo? a ver.
paraeltocapelotasdeturno
RE: WWW.CANGASNOSEVENDE.COM SIGUE SIN FUNCIONAR02-10-2007
tranquilos, no os pongais tan nerviosos

no perdemos la esperanza de volver a ver funcionar vuestra web

y al que le joda, ya sabe...

INSISTO
RE: WWW.CANGASNOSEVENDE.COM SIGUE SIN FUNCIONAR02-10-2007
aí estamos todos dacordo
RE: WWW.CANGASNOSEVENDE.COM SIGUE SIN FUNCIONAR02-10-2007
JAJAJAJAJA,neste foro así que un di catro verdades que joden xa che din que aburres,claro,hai que ser un borreguiñño e estar coa maioría e criticar aos de sempre
beeeeeeeeeeeee
02-10-2007
http://www.elpais.com/articulo/economia/Moody/s/detecta/
mayor/riesgo/inmobiliario/cajas/espanolas/elpepueco/20071002elpepieco_4/Tes
Caixanova, ¿estás ahí?
RE: WWW.CANGASNOSEVENDE.COM SIGUE SIN FUNCIONAR02-10-2007
Si los del foro de cangas tienen un problema con el servidor y no lo arreglan es porque no les da la gana. Hay miles de servidores gratis en internet para subir los archivos de la pagina y que se pueda ver mientras solucionan su "problema". Si no lo hacebn sera porque no les interasa asi que el tema es para mosquearse.
informatico
RE: WWW.CANGASNOSEVENDE.COM SIGUE SIN FUNCIONAR03-10-2007
Alguien ha recibido dinero ultimamente.
RE: WWW.CANGASNOSEVENDE.COM SIGUE SIN FUNCIONAR03-10-2007
Non facedes outra cousa que botar merda.
Por que non vos preocupades en averiguar que hai detrás desas empresas pantasma que mercaron O Salgueirón. Parece que algunha delas incluso a constituíron en Portugal polo tema da "transparencia".
RE: WWW.CANGASNOSEVENDE.COM SIGUE SIN FUNCIONAR03-10-2007
Se comenta que estan untando a marianito "el corto". El dinero todo lo puede........
eu.
RE: WWW.CANGASNOSEVENDE.COM SIGUE SIN FUNCIONAR03-10-2007
O da piscicultura hai que miralo con moita precaución. A produción de peixe engordado artificialmente non é enerxéticamente rentable: fan falla tres quilos de peixe bravo para producir un quilo de peixe de piscifactoría, e a calidade é mediocre, afectando á imaxe comercial do peixe de baixura.
Outro problema son os verquidos contaminantes, o uso de antibióticos ou a fuga de exemplares e a súa mestura coa poboación salvaxe.
ollo ao piollo
RE: WWW.CANGASNOSEVENDE.COM SIGUE SIN FUNCIONAR04-10-2007
que ben desviamos o tema cando nos interesa,que terán que ver os peixes cunha páxina web
ALUSINO
RE: WWW.CANGASNOSEVENDE.COM SIGUE SIN FUNCIONAR04-10-2007
alusina: lee antes de escribir. De qué se trata? de si os do Foro estaban ocultando as propostas que había na súa páxina ou de que hai que botarlles en cara calquer cousa, o que sexa?
Xa tedes a maneira de acceder á páxina, xa vos poñen o contido, e agora vos parece mal que se fale sobre o contido. Ide a pedirlle a Clara Millan que vos monte un Macdonalds.
RE: WWW.CANGASNOSEVENDE.COM SIGUE SIN FUNCIONAR04-10-2007
páxina de propostas alternativas do Foro:
http://www.cespp.org/cangas/novosalg.html
fsc
1
    Añade delmorrazo.com a favoritos   Añadir a favoritos         delmorrazo.com como página de inicio    Página de inicio           Imprimir esta web    Imprimir
       Agrega tu enlace a delmorrazo.com      Agregar link        Sobre la edición de este sitio    Edición        Contacta con nosotros    Contacta
delmorrazo.com © Todos los derechos reservados